A sebesség mérésről információk
Itt aztán végképp az Autódoktor Fehér & F. B.T. a segítség már 1993.12.15. óta!- -
Az önkormányzati dobozokban lévő sebességmérő egységek csak akkor működhetnek, ha direkt kapcsolatban vannak a távoli központi szerverrel (Szombathely vagy Vásárosnamény).
- -
Külföldön és manapság már Magyarországon is történnek olyan dolgok, hogy egy sima autó egyszer csak elmegy az ember mellett és utána a visszasoroláskor bekapcsolja a kék villogóját és/vagy a megállásra felhívó feliratát is. Az is gyakran előfordul már manapság, hogy e kocsi utánunk jön csak és ekkor jönnek a megállásra felszólító jelzései. Előtte persze valamilyen szabálytalanságot - amit a megállított autó vezetője követett el - rögzített ezen jármű fedélzeti kamerája. Ezt hívják helyszíni tettenérésnek. Az ez ellen való védekezés speciális Autódoktor MIN-MAX
© vezetéstechnikát igényel!
2018 május közepéig a régi Fáma traffipaxokat is felújították, már ezeket is bevetik a gyorshajtók ellen, mozgó járművekből mérnek.
2019 év vége felé Budapesten vezették be a szigorú sima autós megfigyeléseket és helyszíni büntetési eljárásokat.
2020 elején országos szintre bővítette az ORFK a sima autókból történő bizonyítékok gyűjtését és az azonnali intézkedéseket.
2020 negyedik negyedévében egy speciálisan felszerelt kamionnal is ellenőriz már az ORFK. A járműszerelvény kiegészítéseként térben máshol egy vagy több sima rendőrautó is kiegészíti, ezek végzik a kivezetés-megállítás-ellenőrzés műveletsort.
- -

2015-ben 500 db új - mindent látó mobil és fix - sebesség mérő került az utakra (egy részük tesztüzemben is volt), a régiek is egy ideig még maradtak. 2016 márciusától élesben találkozhatunk a KKEP - Közúti Komplex Ellenőrzési Pont - fix rendszerrel. A fix telepítésűek mind radar elven mérnek. A VÉDA rendszer (fix, mobil) immár teljes gőzerővel üzemel.
Néha nem csak a rendőrségnek lehet igaza ezekkel az új eszközökkel mért esetekben. Gondosan kell ellenőrizni a képi bizonyítékokat, mert előfordulhat olyan, hogy a folyamatos fejlesztések ellenére sem tökéletes a bizonyíték.
Amikor kiteszik a mobil készülékeket az út mellé és nincs ember mögötte, akkor nem fordulhat elő a kézi bemozdításból adódó hiba.
2016.01.01-től már a vizsga érvényességi idejét és a környezetvédelmi osztályba sorolás adatait is ellenőrzi a rendszer, azaz az összes KKEP összeköttetésben áll a KEKKH és a rendőrség szervereivel, mozgó kocsijaival is.

A biztonsági öv nem használatát a képi bizonyítékok alapos emberi vizsgálata és ennek minden szempontból megdönthetetlen kiértékelése után teszik csak be az informatikai rendszer további és már büntetést eredményező lépcsőjébe:
a tesztüzem lezárult, most már automatikusan élesben is fut ezen funkció. (2019.06.12.) Külön-külön felel minden ülésen ülő természetes személy!

2050-re nem lehet halálos baleset az EU közútjain, 2020-ra meg felezni kell a számot.
- -
Az új fix KKEP (különös ismertetőjele a függőleges tartóoszlop felső sarkánál látható nagy fém doboz), valamint a sávokat külön mérő kamerák. Ez utóbbiakat nem illik összetéveszteni az e-matrica ellenőrző kamerákkal. Autópályákon nem egy lábon áll a szerkezet, hanem haladási irányonként teljes szélességben és két tartópilléren helyezkednek el, továbbá e szerkezetek nincsenek egy vonalban, akár 500 m is lehet az eltérés az oda-vissza oldalaknál.

- -
Aktív állapotban Budapesten több helyen, pl. az alsó rakparton a Batthyányi térnél is állt egy: mobil totemoszlop.
Rendszám felismerő, térfigyelő és infra kamera is van rajta.

- -
A sebesség mérőkocsi egy rendelet módosítással ezután
bárhol települhet. (2010.01.01.) 2016-ban a VÉDA rendszer teljes hadrendbe állásával viszont azt mondják az erre illetékesek, hogy a mobil méréseket csak olyan helyeken alkalmazzák, ahol nem a lesben állás a cél  (2016.08.04.). A  nem mérőkocsiban elhelyezett mobil készülékek - pl. felüljárók, hidak - telepítésekor és használatakor sincs semmilyen vizuális előrejelzés, a police.hu honlapon lehet előre tájékozódni a tervekről.
- -
60 nap helyett esetenként 90 napra is emelkedhet a hatósági értesítés határideje, annyi az ügy Szombathelyen. (2011.01.) Kelet-Magyarországra is került egy új központ (Vásárosnamény). (2013.12.)
- -
A települt mérőkocsiban lévő mérőrendszer közvetlenül küldi a bemért kocsi képeivel az adatokat a távoli központi számítógéphez (szerverhez). Ez azt jelenti, hogy 2011. február közepétől az emberi kiértékelési hiba megszűnt, továbbá hiába megy vissza azonnal a mérőkocsihoz a delikvens, innentől kezdve még a személyazonossága  tisztázása mellett (jogosítvány, forgalmi bemutatásával) sem kaphat információt az objektív felelősséghez kapcsolódó rendszerbe való bekerüléséről (vagy a nem bekerüléséről).
Marad a várakozás, hogy mikor mit hoz(hat) a postás.

A sebesség mérés kivédésére több fajta módszer létezik. Indult már közigazgatási eljárás egy olyan autós ellen, aki a lézerblokkolóját használta.Attól függetlenül, hogy 2011.10. hóban ejtették a vádat az autós ellen - idő kérdése, hogy mikor lesz új törvény, vagy jogszabály -, mi ezt a módszert ezért nem javasoljuk,
speciális megoldásunk viszont van erre a feladatra.
Mivel igen sokba kerül az első gyorshajtási eset is - a későbbiekben esetleg bekövetkező további esetek után kiszabottakról nem is beszélve -, ezért szerintünk nem érdemes ilyen módon növelni az állami költségvetés bevételeit.
Amikor természetes személy tulajdonában - vagy üzemben tartásában - lévő járművet mér be a hatóság, akkor a 2. vagy a többi esetkor már nem az alapdíj a kiszabott bírság alapja.

Autódoktor MIN-MAX információ ©

Mekkora pénzbírságra számíthat az, aki a megengedett sebességet túllépte?

Sebesség mérő vagy térfigyelő kamera alapján tetten ért gyorshajtás pénzbírság tételei


A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó mértékegységben)

Bírság össze-  ge forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

50 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b)  45 000

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c)  60 000

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d)  90 000

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 130 000

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f)  200 000

g) 75 km/óra felett

g) 300 000


50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b)  45 000

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c)  60 000

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d)  90 000

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 130 000

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f)  200 000

g) 105 km/óra felett

g) 300 000

100 km/óra sebesség felett:

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b)  45 000

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c)  60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d)  90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f)  200 000

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

Adatok forrása: 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet melléklete, Magyar Közlöny 2009/42. sz.

Megjegyzés: a mérőeszköz hibahatára is számít, a gyorshajtóra vonatkozóan az eljáró HMRFK vagy VMRFK
általában kedvezően veszi figyelembe ezt az értéket. ( 3 )

Gyorshajtáskor a sebesség mérők és a térfigyelő kamerák adatai alapján járnak az utólagos és a fenti táblázat szerinti tételek.
 

A helyszíni bírságolás gyorshajtáskor: megállítás után
az intézkedő rendőr - ha bizonyítani tudja a gyorshajtás tényét - akkor élhet ezzel a lehetőségével. A büntetési tétel nem azonos a fentiekkel.

Az objektív felelősségről

Az objektív felelősséget 2008. január elsején vezették be a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május elsejét követően lehet kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány a 69/2009.(IV. 2.) számú Kormány rendeletben határozta meg. Amennyiben egy cselekménnyel több előírást szegnek meg és azt egy eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani. A bírságot a hatóság a fentiekben meghatározott előírás megszegését követő 60 napon belül szabja ki, ami egyes esetekben 90 napra is módosulhat.

Mentesülés az objektív felelősség alól
Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.

Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja,  a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történő lefolytatását nem érinti. Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló előírás megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A büntetőpont rendszer természetes személy által elkövetett szabálysértés esetén ismét alapból jár.

Régebbi hírek:

Az M0-ás autóutat is felszerelték fix sebesség mérő pontokkal. Ezeket a készülékeket a keresztirányú nagy világító tábla tartókon láthatjuk, kocka alakúak. Olyan telepítés is van, ahol szemből és hátulról is mérnek. (2009.01.04.) Élesben működnek 2009. 01.14. hatállyal. Előjelző táblák itt is vannak. Ezeket a mérőket 2014-ben leszerelték.
Infra villanású sebesség mérő próbája is volt korábban már Magyarországon is, egy déli megyében a keleti országrészben. 42 ezer EUR egy készülék ára, igaz, ezért olyan időjárási és napszaki körülmények között is lát, ahol olcsóbb társai nem tudnak fotót készíteni. Illetékesek szerint 30-40 % a nem használható felvétel a hagyományos gépek által készített képekből.
A készülék szemből is meg hátulról is készít felvételt a gyorshajtóról. Az infra villanói is láthatóak az út szélén.
A lézeres sebesség mérők: ezeket a készülékeket úgy tervezték meg, hogy akár 1.5 km-s hatósugárral dolgozzanak, természetesen sík terepviszonyok mellett és a rálátásnak is biztosítottnak kell lennie a közeledő járműre.
A mozgó sebesség mérők - járműbe szereltek - eddig hivatalos rendőrségi járművekben voltak csak, mostantól viszont akár mezei autóban is találkozhatunk velük. Aki megelőzi a megengedett sebességgel haladó sebesség mérővel dolgozó járművet, az biztosan számíthat a bírságra utána.

Két mérőegység: egymás után: fix távolságra vannak egymástól.

Érdekes dolog történt 2006. november vége felé: egy cég - olyan, amelyik egyéb hatósági feladatokat is ellát, jelesül eredetiség vizsgálatot is végez - emblémájával feldíszített dobozokat helyeztek ki az első számú magyar autópálya 10-, 17-, 63-, 104-s km (egészen pontosan a 10+800, 17+000, 63+800, 104+200 km-s) szelvényénél az elválasztó sávban.
A 10. km természetesen a közös M1-M7 szakaszon van.
2007 nyarán további dobozok kerültek felszerelésre: az M1 vonalán a 17-s, 36-s, 63-s, 91-s 104-s, 131-s, illetve a 150-s kilométernél láthatunk egy-egy mérődobozt, amelyben egy cseh gyártmányú Ramet AD9 radaros sebességmérő készülék lapulhat.

Ezekben a speciális beépítettségű és klimatizált dobozokban olyan berendezések vannak, amik igen nagy felbontással rendelkeznek egy gyors fotó elkészítésekor... E dobozok előtt kék alapon fehér szegéllyel rendelkező és középen fehér négyzetben Radar Controll (fekete színnel írva) szöveggel négyzet alakú tájékoztatást adó KRESZ táblák vannak elhelyezve. A tábla:Ilyen táblák természetes a más helyeken telepített fix sebesség mérők (pl. az új KKEP) előtt is kihelyezésre kerültek.

A dobozokat szemből közelítjük meg, a kihelyezés célja a megelőzés és nem a minden áron való bírságolás, mondják az illetékesek...

A nagy felbontású képre meg azért van szükség - így az illetékesek -, hogy a járművet éppen vezető személy arcképe is azonosítható legyen..., na ez nem működik.
Szépen gyűlnek e dobozokból készült adatok alapján a gyorshajtók, pedig a megengedettnél 30 %-l gyorsabban hajtókat fotózzák csak le a dobozkák...a csúcs 240 km/ó volt...
2008. év végén, de mostanában is (a nagy számban kiküldött csekkek alapján nagyon úgy néz ki, hogy az állami bevételek növelése érdekében) kisebb % értékű túllépés esetén is megtörténik a fotós mérés. Az egyik dobozka...A dobozkákat oda - vissza 180°-al forgatják az arra illetékesek. Ezt azért teszik - mondják ők -, hogy ne lehessen tudni, melyik irányból mérnek éppen vele...
Természetesen lehet előre is látni azt, hogy a fenti képen látható dobozka éppen merre van élesítve. 2019-es új hír, hogy ezekben a dobozkákban vagy nincs vagy ha van, már nem mérnek a kamerák.

Ezen új kitaláció szerint: a fotón látható rendszám alapján a BM nyilvántartásból kikeresik a jármű tulajdonosát vagy üzemben tartóját - eddig egyezik a régi eljárással -, majd a vezetői engedélyben (személyi igazolványban  fellelhető fénykép szerinti azonosítás következik - ugye mindenki emlékezik ezen okmányok kiváltásakor kötelezően ott helyben elkészített fényképekre..., egyezőség esetén a címre kiküldik a büntit, nem egyezőség esetén vagy egyéb okból való fénykép híján a kérdőívet postázzák, mint a régi rendszerben.
Az objektív felelősség bevezetése óta viszont mindenfajta kérdőív kiküldése helyett a tulajdonos/üzembentartó kapja meg a Határozatot a közigazgatási bírság kiszabásáról a csekkel együtt.
Még egy kérdés: ki fizette és fizeti meg a jövőben a berendezések legyártását, telepítését, annak üzemeltetési költségét?
Szívesen vennénk egy olyan statisztika közzétételét, amiben a halálos és súlyos kimenetelű balesetek magyarországi utakra - az összesre - bontva jelennének meg, mert akkor esetleg az is kiderülne, hogy a legbiztonságosabb utak - autópályák és az autóutak - hol állnak e téren?
A Balaton melletti és körüli utakon is jó pár fix telepítésű dobozka került felszerelésre, meg egyéb önkormányzati illetőségű helységekben is. Ezeket nem forgatják.

Az autópályákon lévő e-matrica ellenőrző fix kamerákat is bevethetik a sebességmérésekre. Ezek vagy a sáv fölé benyúló - közel L alakú - oszlopokon vagy a nagy kereszttartókon vannak felszerelve.
A jogszabály módosítás még mindig nem készült el, ezért az ÁAK Zrt. kamerái még mindig nem használhatóak erre a célra.
Tartalom szolgáltató: autodoktor.eu

Mostani akció << Speciális termékek. 1993-tól az Autódoktor Fehér & F. B.T. a gyors segítség! Nem akciós: 1. Know-how átvételi lehetőség jármű fenntartók és szervizek részére. Gyorsuló - sőt, viharos - tempóban cserélődnek a belső égésű erőforrásokkal hajtott gépjárművek. Ebben a gyorsan változó helyzetben tudunk segíteni a talpon maradáshoz. A know-how partner többek között jogosulttá válik az autodoktor.hu és az autodoktor.eu domain nevek szerinti (az i...


Tovább a teljes hírhez »

Közlekedsz? Már '93-tól az Autodoktor Fehér&F. B.T. a balesetmentes haza- és célhoz érésért a legjobb segítség!  A járműveket vezető emberek magatartására és a vezetés közbeni viselkedésére ható rengeteg tényező közül az egyik az IDŐJÁRÁS (hideg-meleg frontok, szél, légnyomás változás, vihar, tornádó, egyéb anomália)  és az ehhez igen szorosan kapcsolódó HOLDFÁZIS: Telihold. 11.19. - péntek - 09 óra 59 perckor volt. Újhold: 12.04. - szombat - 08 ór...


Tovább a teljes hírhez »

Aktuális dolgokban is az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos, gyors és pontos segítség már 1993 óta! VILÁGJÁRVÁNY! KORONAVÍRUS!  2021.11.27.: felszerelhetők a téli abroncsok. - - November: szép és igen színes ősz, majd enyhén meleg mellett csapadék (végre!). Hajnalban, reggel, este KÖD! É-K-n fagy. Átlag feletti átlaghőmérséklet ... Szép és lassú lesz az átmenet az őszből a télbe. - - Részleges nyitás a veszélyhelyzetben 2021.04.07-től, majd a már beoltottak ...


Tovább a teljes hírhez »

Verseny és szellem, vezetési szemlélet. Kanyartechnika, jármű csúszáshatár, vészfékezés: itt végképp az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség már 1993 óta! 1. Hungaroring, F1 pálya  Autós, motoros nyílt nap: a 2012. évtől a Hungaroring Sport Zrt. szervezésében kerül sor az ilyen rendezvényekre.  Sok járművezető mondja: azért nem jön ki a versenypályára, mert nincs elég gyors autója hozzá. Nem gyors autó kell, hanem megbízható, a Hungaroringen az F1 pá...


Tovább a teljes hírhez »

Értékesítés (járművek, alkatrészek, gumik, egyéb): 1993 óta itt aztán pláne az Autódoktor Fehér & F. B.T. a precíz segítség! Know-how, új és professzionális autós termékek, alkatrészek: a Speciális termékek alatt. Új járművek: csak rendelésre. Segítünk a választásban is, mert ez mostanában már igen fontos kérdés. Használt járművek: Elkelt. - - - - - - Használt autós tartozékok: Autódoktor garancia, felszereléssel is.1. 2 db 175/65/14 T Uniroyal M-S plus 6 té...


Tovább a teljes hírhez »

A hazai járművek rendszámtábláin látható jelzések és a szmogriadó. Az Autodoktor Fehér & F. B.T. segítsége is jól jön már 1993 óta! Az elsőn és a menetirány szerinti jobb oldalon: - a régieken az országjelzés H jele és a piros-fehér-zöld színek, az újabbakon ez utóbbi helyett az EU kék logója.  Környezetvédelmi osztályok:- korszerűtlen, nem környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 0, 1, 3.- korszerűtlen, kevésbé környeze...


Tovább a teljes hírhez »

Pandémia Sok mindenben az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos segítség! Kormányzati forrás: Hitelesen a helyzetről VILÁGJÁRVÁNY! KORONAVÍRUS! Amennyiben valaki idősebb 65 évesnél, vagy fiatalabb ugyan, de valamilyen krónikus betegsége van, vagy az immunrendszere gyenge, vagy semmi baja sincs, na akkor NEM SZABAD se MOST, se később MEGFERTŐZŐDNI!! TILOS e vírust tömegesen (nagy sűrűségben) belélegezni. Fertőzött kézzel a szemhez, orrhoz, szájhoz nyúlni egyet jelent a víru...


Tovább a teljes hírhez »

Korábbi aktualitások (2004 a kezdő dátum). Már régtől is - 1993 óta - az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség! A nyári időszámítás szerinti óra átállítás miatt a Nap sugarai 13 óra 8 perckor vannak delelőn... - - Ősz-Tél, Tél-Tavasz váltáskor: késő este, reggelente és hajnalban erősen hideg van, akár páralecsapódással párosulva. Ez a páraréteg ha megfagy, akkor és ott nagyon csúszós jégfilm tud kialakulni, a csak 5 m hosszú útszakasz fagyott felszínnel bizt...


Tovább a teljes hírhez »