Parkolás (fizet?s).
Itt is az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség bizony már 1993 decembere óta!Twitter

2020. A Covid-19 pandémia miatt 2020.04.06. 0 órától ingyenes a parkolás Magyarország összes nyilvános közterületi fizet?s parkolási helyén a veszélyhelyzet visszavonásáig.
2019. -
2018. Akár két fajta bírságot is fizethet az, aki kijelölt parkoló zónában nem vált parkoló jegyet (vagy nem indít mobil parkolást). Budapesten az V., a VII., a VIII., a IX., a XI. és a XIII. kerületben élnek az önkormányzatok azzal a lehet?séggel, hogy a parkolási díj megfizetésének elmulasztása esetén kerékbilincset is felszereljenek az autókra. Ezt a felszerelési lehet?séget az utca elején kihelyezett kiegészít? táblával jelzik az arra közleked?knek és parkolni szándékozóknak.
Az autósok 2300 forintos regisztrációs díj megfizetésével elkerülhetik a második bírságot, azaz a kerékbilincselést. Az okmányirodákban megadhatjuk elérhet?ségünket, ebben az esetben a kerékbilincs alkalmazása el?tt a közterületesek kötelesek értesíteni és negyed órát várni, miel?tt azt ráteszik a kocsira. Ilyenkor a szabálysértési bírságot ugyan ki kell fizetni, de legalább a kerékbilincselést és annak járulékos költségeit meg lehet úszni.
- - - - - - -
2017. Jelent?sen tovább b?vült a fizet? helyek sora. Budapesten a Városligetben viszont hétvégeken és ünnepnapokon ingyenes lett ?szt?l a parkolás.
- - - - - - -
2016. Egyre több f?városi kerületben jelölnek ki fizet?s zónákat.
- - - - - - -
2015. Minden a pénz bevételek növelésér?l szól, továbbra sincs szó a gyors forgás elméletr?l. Annyi változás viszont van, hogy bírságolás esetén a jogilag teljesen nonszensz "levél feladása a postára adástól számít" értesítési kitétel helyett a tényleges kézhezvétel került beillesztésre a rendeletbe a jogveszt? határid? számításakor. Ez viszont nagy el?relépés.
- - - - - - -
2014. A hazai bíróságok joggyakorlata a települések önkormányzati tulajdonú (Budapesten a kerületi) parkolási szolgáltatóinak a szolgálatába állt...

- - - - - - -
2013.
Továbbra is igaz, hogy csak papíron áll meg az a téma, hogy azért kell a korlátozott és fizet? várakozási övezetekben az id?korlát, mert csak így van elég parkolóhely...  A pótdíjazásról  - és az ehhez párosuló akár negyvenszeres pótdíjról - szól még mindig a történet.
A mobil parkolást még mindig nem ajánljuk, mert az id?korlát lejárta el?tt küldött figyelmeztet? sms teljesen megtéveszti a gyanútlan autóst, azaz ha nincs helyváltoztatás, akkor nincs újabb érvényes mobil parkolás sem, hiába fizetett az autós mobillal, csak megkapja a pótdíj-felszólítást. Ez igaz az újabb jegyvásárlásra is.


Pozitív változás, hogy már csak a területileg illetékes önkormányzatok a parkolás szervez?i, haszonélvez?i.

- - - - - - - - 
2012.
Számtalan esetben el?fordul, hogy a kibocsátott közjegyz?i fizetési meghagyásokra határid?n belül benyújtott ellentmondás (csak ügyvéd tudja elektronikusan megtenni) után a fizetési meghagyást benyújtó "jogosult" nem tudja teljesíteni a bírói  - újabban a közjegyz?i  - felhívásokban foglaltakat, így a bíróság még a per megnyitása el?tt végzésben elutasítja a keresetet.

Néhány közterületi parkolás ellen?rzést végz? társaság olyan technikai szintre fejl?dött, hogy már m?holdas koordináták alapján próbálnak meg pótdíjazni. Közben kiderült, hogy a technikai szint alacsony, a parkoló ellen?rt ellen?rzi vele a társaság...
- - - - - - - -      
2011.07.10.
Az Alkotmánybíróság a
még le nem zárt perekre vonatkozóan visszamen?leges hatállyal alkotmányellenesnek min?sítette a f?városi parkolási rendeleteket a 2005. június 30. és a 2009.05.31. közötti dátumig.

- - - - - - - -
2010.06.20.
Az új, a közterületi fizet?s parkolásokra vonatkozó törvény egyértelm?en kizárja a magáncégek jelenlétét a témakörben.
- - - - - - - -
2010.06.01.
A vélelmezett parkolási esetek kizárólag közjegyz?i fizetési meghagyással indíthatóak, ha erre a kötelezett határid?ben ellentmondással él (csak ügyvéd által), akkor a vélelmezett elkövet? székhelye vagy lakóhelye szerinti bíróságra kerül az ügy.
- - - - - - - -
2009.11.17.

Az Alkotmánybíróság határozata (egy különvéleménnyel):

Mulasztásos alkotmánysértést követett el az Országgy?lés, amikor hibásan alkotta meg a közút kezel?jére vonatkozó és a közterületi fizet?s várakozóhelyek díjainak, pótdíjainak mértékére, kivetésére szolgáló hatásköröket, ezek szabadságfokát. Az Országgy?lésre, a F?városi Közgy?lésre és a budapesti parkolásokra vonatkozó határozat értelmében új törvényt (az egész országra vonatkozóan, majd ezek után új fizet?s parkolási rendszert kell kialakítani 2010.06.30-g a f?városban.
20 beadványt tárgyalt az Alkotmánybíróság, érdekesség, hogy vidéki helyekr?l nem érkezett alkotmányossági kifogás. Kár, mert Eger, Szeged, Gy?r is hasonló cip?ben jár.
- - - - - - - -
2009.08.01-l a járm? üzembentartójának a címe szerinti illetékes bíróságon lehet csak pereskednie a parkolót üzemeltet? cégnek az általuk indított események miatt.
- - - - - - - -
A Magyar Autóklub az Alkotmánybírósághoz fordult a parkolási események indítási id?pontjára (ki kit értesített és mikor és az irreális pótdíjakra vonatkozóan.
- - - - - - - -
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a törvényt, ami az egy éven túli parkolási eseményekre vonatkozott (2009.01.20.).
E döntése nyomán parkolóper-cunami jön (jött).
Aki úgy érzi, hogy védtelen e témakörben és folyamatos vegzálásnak van kitéve, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Profi megoldásokkal igen jó a védelem nálunk, bárki is perelte be cégünket parkolási díj és pótdíj ügyekben.
- - - - - - - -
Korábbi írások: Parkolási perek

Alakul a jogállamiság, csak ez irányba kissé lassú a haladási sebesség. Miért is?

2008.12.15.
A második nagy érték? pert vesztette el ellenünk joger?sen - másodfokon is - az FKPT, mint felperes. Most részünkr?l 61.4 %-38.6 % arányban sikerült a pernyerés.
2008.04.01. Nem áprilisi tréfa!
Egy igen csak precedens és már joger?s bírói ítélet született az FKPT (F?városi Közterületi Parkolási Társulás , mint felperes ellen, e FAKISZ körbe tartozó társaság sok-sok más perei mellett cégünket is beperelte parkolási díj és pótdíjai ügyében. Már els? fokon cégünk nyert, a felperesi fellebbezés miatt megtartott másodfokú tárgyaláson 80-20 % arányban véglegesen mi nyertünk. Az ítélet joger?s, fellebbezésnek helye nincs.
- - - - - - - -
Korábban - 2007 januárjában - a Gyors hírekben megírtuk, hogy 2007.01.01-l milyen szabályok érvényesek a közlekedési szabálysértések (pl. bliccelések) elkövetése után. Az ide vonatkozó törvény 2007.02.26-n lépett életbe, de pl. a parkolási társaságok és ezek behajtó cégei semmibe vették e törvény rendelkezéseit. Most 2008.06.18-n napvilágot látott egy újabb törvényi pontosítás, ami 06.19-én életbe is lépett. Ennek szellemében azok a bíróságokon folyó ügyek, amik egy éven túli korábbi eseményeket peresítettek, megszüntetésre kerülnek. Új fejlemény az is, hogy a bíróságok már a fizetési meghagyások beadása után a tényállások ismeretében visszautasíthatják annak bírói továbbítását. Sok parkolási - a három f?városi és a számtalan vidéki - cég és az ezeken er?söd? négy egyéb behajtó cég is a napokban tanulja meg a törvény erejét.
Jogállam, demokrácia: most végre ebbe az iránya történt az el?re lépés.
Egy visszalépés, mert ebben az ügyben érdekes módon nem élt meg a visszamen?leges hatályú törvénymódosítás: az Alkotmánybíróság érdekes módon megsemmisítette azt a törvényt, ami az egy éven túli parkolási eseményekre vonatkozott (2009.01.20. . A kilencvenes évek elején a fix kamatozású hosszú lejáratú OTP lakáshiteleket visszamen?leges hatállyal emelték meg, törvényi segítséggel.

Forrás: Napi Online 2008. 07. 07.
Parkolási ügyek - a behajtó cég az Alkotmánybírósághoz fordul
Az Autóklub jogásza szerint nem kell aggódniuk az autósoknak.
Több száz millió forint kárt is okozhat az Intrum Justitia cégnek a parkolási díj-amnesztia. Emiatt a követelésbehajtó cég az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordul, s ha a testület nem találja megalapozottnak a beadványt, akár Brüsszelig is elmegy. Többféle jogcímen tartanak igényt kártérítésre: többek közt az elmaradt haszon, az adminisztrációs költségek és a jogászok díjazása miatt - mondta lapunknak Felfalusi Péter vezérigazgató. Minderre azért kerülhet sor, mert a parlament június közepén törvénymódosítással úgy döntött, hogy a bíróságok nem fogadhatják be az egy éven túli parkolási bírságokból ered? beadványokat, a már folyamatban lev? pereket pedig további tárgyalás nélkül lezárják. A cégvezet? szerint a visszamen?leges amnesztia szerencsétlen döntés volt, ehelyett egyeztetni kellett volna az érintett társaságokkal.
Az Intrum Justitia értesüléseink szerint csaknem 150 ezer ügyet vett át a Centrum parkolási társaságtól, mintegy 5 milliárd forint értékben. Piaci információk szerint 5 százalékos árfolyamon szerezte meg a követeléseket. Nem ismert, hogy a Centrumnál mennyi egy éven túli bírság maradt. A cég írásban is feltett kérdéseinkre nem válaszolt.
Az érintett autósok végleg megnyugodhatnak - mondta Kovács Kázmér jogász. Véleménye szerint csak azoknak kell megfizetniük a bírságot, akik arról már joger?s bírósági döntést kaptak kézhez. Megítélése szerint a megbírságolt autósok számára kedvez?tlen Ab-döntés sem hozhatja kellemetlen helyzetbe az érintetteket, mert a már lezárt peres ügyeket ismételten felmelegíteni valószín?leg nem lehet. A Magyar Autóklub jogi képvisel?je szerint támadható az a Centrum által közelmúltban bevezetett módszer is, amely szerint akár egynapos fizetési késlekedést követ?en több ezer forintos ügyvédi számlával "felbruttósított" felszólítást küldenek az érintett autósnak.
- - - - - - - -
Azt azért nagyon szeretnénk, hogy az ország igen súlyos gazdasági helyzetér?l ne vonja el a figyelmet a következ? témakör:

Várakozás, parkolás, ennek díjfizetése és díjbeszedése.
2007.05.14.
- Az önkormányzatok kijelölhetnek az illetékességi területükön belül olyan övezetet (övezeteket), ahol díj ellenében engedélyezik csak a várakozást.
Általában több övezetet is kijelöltek azok az önkormányzatok, ahol úgy döntöttek, hogy díjat szednek a várakozásért.
Magyarországon jelenleg nem egyforma az önkormányzatok gyakorlata a fizet? várakozó helyek kijelölésében és a díj szedésének gyakorlati megvalósításában. Az önkormányzatok nem csak ebben térnek el egymástól, a kijelölés és az üzemeltetés kérdéskörében is jelent?s különbségek mutatkoznak.
Egyben viszont teljesen egyforma a képlet: nem kell?képpen átgondolt rendszer alapján m?ködnek. Nagyon fontos alaptétel, hogy a jelen felállások alapján nem hatósági jogkörrel felruházott cégekr?l van szó.
2007.05.15.
- A parkolási cégek tulajdonviszonyai sem éppen egységesek ma Magyarországon, igazából az lenne a kívánatos, ha 100 %-os önkormányzati tulajdonban lennének. Ez viszont ma még nem jellemz?. Egy apróság viszont tény: a területek - ahol a fizet? övezeteket kijelölték - önkormányzati tulajdonban vannak. A közút kezel?i feladatok néha teljesen elvesznek az önkormányzatoknál, ez viszont megint öreg hiba.
2007.05.16.
- A közterületeken lév? fizet?s parkoló helyeken megtalálható autókat a parkoló ellen?rök nézegetik. Ezek az emberek nem parkoló ?rök, mint azt többeken tévesen mondják. Parkoló ?rök azokon a helyeken lehetnek, ahol zárt helyre áll be az autós. A közterületeken kijelölt fizet?s parkoló helyeken ?rzés nélküli parkolás lehetséges csak, ezt a megváltott jegyeken néha olvasni is lehet. A zárt helyeken sem mindenhol van ?rzéssel párosított parkolási szolgáltatás, mint ahogy a parkoló házak, mélygarázsok esetében sincs ilyen.
Magyarul: kizárólag egy területfoglalással (az autós részér?l) párosuló pénzkérés (a parkolót üzemeltet? cég részér?l) esete áll fenn egy teljesen hétköznapi esemény kapcsán.
Még egyszer kihangsúlyozzuk: a nem zárt helyeken lév? kijelölt fizet?s parkolási területek önkormányzati tulajdonban vannak, néha a zárt helyeken lév? fizet?s parkolási területek is, de ebben az esetben az üzemeltet? azt bérleti díj ellenében bérli a területileg illetékes önkormányzattól.
2007.05.17.
- A parkolási társaságok a parkolásért a területi kijelölésnek megfelel? parkolási alapdíjat, egyéb esetekben ezen felül pótdíjat kérnek. Itt van a legnagyobb bökken?. Az egész rendszer nem a parkolási díjról szól - ez a legdurvább hiba -, hanem a pótdíjról.
2007.05.18.
- Van olyan helység, ahol el?re kell azon gondolkodni, hogy majd parkolni is szeretne a járm? vezet?je, ezért el?re kell megvennie bizonyos dolgokat az arra kijelölt elárusító helyeken. Általában nem ez a jellemz?. Más helységekben az a gyakorlat, hogy valamilyen jegykiadó automatát kell meglátogatnia a járm? vezet?jének vagy mobiltelefonon jelentkezik be (ebben az utóbbi esetben szintén el?re kell feltöltenie az egyenlegét). A helyi rendeletek azonnali cselekvést várnak el a járm? vezet?jét?l, ez ugye fizikailag lehetetlen. Miért is? Azért, mert nincs minden méteren jegykiadó automata. Régen voltak a parkoló órák, amik az egy parkoló hely-egy parkolóóra elosztás volt, ebben az esetben nem lehetett azon vitatkozni, hogy miért nem ért oda vissza a járm? vezet?je (az autójához).
2007.05.21.
- Bizonyára mindenki emlékszik még arra az id?kre, amikor a parkoló ellen?r kereste meg a parkoló autóst és jegyet adott. Vagy nem adott. Ezt a rendszert többek között azért szüntették meg, mert saját zsebre dolgoztak többeken a parkoló ellen?ri csapatokban.
Speciális eszközök lettek telepítve számtalan helyre, vagy el?re váltott (régen is volt valami hasonló, egy papír órát kellett az autóba betenni  jeggyel lehet parkolni. A parkoló ellen?rök viszont szívesen segítenek az autósnak mostanában is. A parkolási társaságok ezután kitalálták, hogy a parkoló ellen?röket is ellen?rizni kell.
2007.05.22.
- Külön üzletág lett a különféle parkolási események rögzítésére szolgáló különféle berendezések eladása. A parkoló ellen?r a Radix kézi számítógépét cipeli magával, ennek kicsi nyomtatója is van. 2002-l fényképez?gépe vagy video kamerája is van. Ezekkel bóklászik a kijelölt területén. Ismét kihangsúlyozzuk: önkormányzati területen vannak a fizet? helyek.
A színes zacskókat sem ingyen gyártják, amibe a cetlit és az el?re nyomatott csekket teszi bele a sétálgató emberke. Mostanában még mobil telefont is visz magával, mert a mobil parkolást - már ahol van ilyen lehet?ség - igénybe vev? autóst csak így tudja ellen?rizni. A cég központjában meg egy komplett és egész számítógépes rendszert is össze kellett állítani a sétáló emberkék által összegy?jtött adatok fogadására, rendezésére, nyilvántartására.
2007.05.23.
A parkolási eseményt megel?z? folyamatok:
- 1. sz. folyamat: autós megáll, kiszáll, elmegy jegyet venni, visszamegy az autójához, beteszi a jegyet, bezárja az autót. Elmegy a dolgát intézni.
- 2. sz. folyamat: autós megáll, mobil telefonról bejelentkezik, kiszáll, bezárja az autót. Elmegy a dolgát intézni.
- 3. sz. folyamat: autós beér egy helységbe, ahol vagy észre veszi, vagy sem, hogy a kijelölt területeken - ha egyáltalán arra akar majd menni - majd el?re váltott jeggyel parkolhat csak. Ha vett el?re ilyet, akkor az 1. számú folyamat szerint jár el, azzal a különbséggel, hogy nem a parkolás kezdetekor vesz jegyet.
- 4. sz. folyamat: autós megáll, kiszáll, bezárja az autót, elmegy a dolgát intézni.
- 5. sz. folyamat: az 1-s, a 2-s, a 3-s folyamatban váltott jegy lejárta el?tt visszaér az autójához, kinyitja, esetleg pakol is bele valamit, beszáll, elhajt.
- 6. sz. folyamat: a 4-s számú folyamat zárásaként visszaér az autójához, innen ugyanaz, mint az 5-s számú folyamatban.
Feltételeztük eddig a folyamatok során, hogy nem járt arra a parkoló ellen?r, ahol az autó állt.
2007.05.24.
- Akkor tehát mi történik, amikor a területileg illetékes parkoló ellen?r végig járja az útvonalát?
Elméletileg semmi vagy egy gyakorlatilag végeláthatatlan ügy indul el.
2007.05.25.
- A parkoló ellen?r a rendszer egyik kulcsfigurája. Rója az útvonalát, figyel, néz: az ember nélküli autók els? szélvéd? mögötti területét vagy kívülr?l a szélvéd?t vizsgálja.
Ha van kívülr?l látható valamilyen engedély - az adott területre érvényes - a szélvéd?re belülr?l felragasztva, akkor tovább sétál.
Ha van a szélvéd? mögött parkoló jegy, akkor a lejárati idejét nézi meg. Ha nem járt le, akkor tovább megy, ha lejárt, akkor adatbevitelt végez a vizuális érzékszervére hagyatkozva.
Ha van jegy, de nem az els? szélvéd? mögött és jól látható helyen, vagy nincs jegy, akkor ha van mobil parkolási lehet?ség a területen, el?ször telefonál, pozitív visszajelzéskor tovább megy, negatív eredménynél adatbevitelt végez a vizuális érzékszervére hagyatkozva. 2002-l (néhány cégnél 2003-l) fényképfelvételeket vagy videót is készít.

Van olyan eset is, amikor érvényes jegy ellenére szintén adatbevitelt végez a parkoló ellen?r.
Van olyan eset is, amikor autó sem kell az adatbevitelhez.

Innent?l kezdve s?r?södnek a bürokratikus elemek, kezd nagyon érdekessé válni a parkolás, mint ügy.
Az ilyen egyszer? hétköznapi esetek miatt ma Magyarországon több százezer parkolási téma - PARKOLÁSI PÓTDÍJAZÁSI ÜGY - keletkezett, ezek folytatásaként ma már a bíróságokon se vége, se hossza a parkolási eseményekb?l származó peres eljárásoknak.
2007.05.29.
- A fizet? parkoló helyeket elméletileg azért találták ki, hogy a nagy forgalmú helyeken gyors - várakozási id?tartam korlátozással - forgással több autó tudjon id?szakosan parkolni.
Ez az elmélet.
A gyakorlat az, hogy köze nincs a kijelölt fizet? övezeteknek a gyors forgás megvalósításához.
Kizárólag pénz gy?jtése a cél, és sajnos azt kell mondjuk, hogy minden áron. Az alapdíjak megfizetése esetén sem ülhet a babérjain az óvatlan autós, mert a rendszer nem err?l szól. A parkoló ellen?r vizuális érzékszerve és a parkoló autós ugyanilyenje nem egy húron pendül.
Még az oly' jogkövet? autóst is folyamatosan elmarasztalják, aki a lejárt - kiemeljük, hogy csak elméletileg lejárt- jegyére kapott mikuláscsomagot is komolyan veszi: elmegy, vesz pótdíj jegyet, s?t, még ezt be is mutatja a területileg illetékes parkolási társaság 'ügyfélszolgálatán', ennek ellenére nem biztos, hogy kikerül a rendszerb?l.
A tájékoztatásról: a parkoló ellen?r itt is kulcsfigura. ? teszi ki a zacskót - el?tte adatbevitelt végez -, ezt lefényképezi vagy levideózza (vagy fordítva: el?ször dokumentál). Na igen, hova is teszi ki a vélelmezett ügyr?l a zacskót? És mikor teszi ki?
2007.05.30.
- Megtalálja az autós a kitett zacskót? Vagy igen vagy nem. Ennek viszont van némi pikantériája: ha már egyszer a parkoló ellen?r jóvoltából bekerült a rendszerbe az autó és az autós, akkor semmi jelent?sége sincs annak, hogy tud-e a dologról a vezet?je. S?t: igazából ezért nem várják meg a parkoló ellen?rök a vétkez? autóst, mert részükr?l az ügy már elindult és minél kés?bb végz?dik, annál jobb kondíciókkal szállnak ki bel?le. Ha a helyszínen elintézhet? lenne a dolog, akkor hol maradna a pótdíjazásban rejl? óriási biznisz?
Kicsit megváltozott mostanában a temérdek parkolási pótdíj és járulékai ügyekben a bíróságokon a bírói hozzáállás. Hogy-hogy nem, nem fogadják el automatikusan a felperes parkolási társaságok parkoló ellen?rei által rögzített adatok alapján kiállított esemény lapot. Ez nem azonos a helyszínen nyomtatott cetlivel. Ezek a lapok a m?szak végén leadott kézi számító gépekb?l a dokkoló állomásokon keresztül - természetesen a központi számító gépbe - bevitt adatok rögzítése után a központi számítógépb?l nyomtathatók (másolhatók) ki.
2007.05.31. Zárszó:
Egyel?re itt bezárjuk a témát, mert jelen állás szerint az országban teljesen különböz? módon kezelik az ügyet mind a parkolási cégek, mind az állampolgárok, mind a peres eljárási szakaszba jutott ügyekben a helyileg illetékes bíróságok. Pedig van LB jogegységi állásfoglalás, kett? is.
Egy tény: aki vett parkoló jegyet vagy aki befizette a pótdíját, az elismerte, hogy valamit tett vagy nem jól tett, aki nem fizette meg, az hosszú eljárásra számíthat, viszont jó esélye van mindenkinek a nem hatóság parkolási cégek, illetve az egyik ilyen cég által megbízott kett? behajtó céggel szemben.
Másik tény: Magyarországon, mint EU tagországban semmi sincs rendben a közterületeken kijelölt fizet? helyek és az itt történ? parkolások körüli témában.
- - - - - - - -
Parkolás I.:
Igen érdekes, hogy Szeged, Pécs, Gy?r, Budapest, Eger parkolási társaságai miket m?velnek. Azért mi úgy gondoljuk, hogy jogállamban vagyunk. Most még úgy látszik, nem egészen vagyunk ott. Egerben a Bíróság sincs ott.
Parkolás II.:
A Centrum Parkoló Rendszer Parkolás Szolgáltató KFT külön kiemelkedik a sorból az egyéb - szerintük követelés kezel? - cégek bevonása miatt is. E cégek magatartása sem éppen kiváló, jelenleg már 4 ilyenr?l tudunk.
A legszebb az, amikor e cégek egymás között turmixolnak a vélelmezett "követelésekkel".
Parkolás III.: a négyek bandája.
Intrum Justitia Zrt.,
ZEE Capital Zrt.,
Creditexpress Factoring Zrt.,
Adósság Börze Kft.

Mostani akció << Twitter Speciális termékek. '93-tól az Autódoktor Fehér & F. B.T. a gyors segítség! Nem akciós: 1. Know-how átvételi lehet?ség járm? fenntartók és szervizek részére. Folyamatban a mikro-, kis- és középvállalkozások eszköz- és informatikai támogatási programja Pest megyében, a támogatási kérelmeket 2019.02.20. 08 órától várják. Know-how átvétele is támogatott. Gyorsuló tempóban cserél?dnek a bels? égés? er?forrásokkal hajtott gépjárm?vek. Ebben a gyorsan változó helyzetben tudunk s...


Tovább a teljes hírhez »

Közlekedsz? Bizonyítottan már 1993-tól az Autodoktor Fehér & F. B.T. a balesetmentes haza- és célhoz érésért a legjobb segítség!  Twitter A járm?veket vezet? emberek magatartására és a vezetés közbeni viselkedésére ható rengeteg tényez? közül az egyik az ID?JÁRÁS (hideg-meleg frontok, szél, légnyomás változás, vihar, tornádó)  és az ehhez igen szorosan kapcsolódó HOLDFÁZIS. Újhold: 05.22. - péntek - 19 óra 39 perckor volt. Telihold: 06.05. - péntek - 21 óra 12 perckor. - - Er?sen melegszik a F...


Tovább a teljes hírhez »

Aktuális dolgokban is az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos, gyors és pontos segítség már 1993 óta! KORONAVÍRUS!!!!! Amennyiben valaki id?sebb 65 évesnél, vagy fiatalabb ugyan, de valamilyen krónikus betegsége van, vagy az immunrendszere gyenge, vagy semmi baja sincs..., na akkor NEM SZABAD MOST MÉG MEGFERT?Z?DNI!! TILOS e vírust tömegesen (nagy s?r?ségben) belélegezni. Fert?zött kézzel a szemhez, orrhoz, szájhoz nyúlni egyet jelent a vírus alaptulajdonságához való igazodással, az él? gazdaszervezetbe ...


Tovább a teljes hírhez »

Verseny és szellem, vezetési szemlélet. Kanyartechnika, járm? csúszáshatár, vészfékezés: itt végképp az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség már 1993 óta! Twitter 1. Hungaroring, F1 pálya  Autós, motoros nyílt nap: a 2012. évt?l a Hungaroring Sport Zrt. szervezésében kerül sor az ilyen rendezvényekre.  Sok járm?vezet? mondja: azért nem jön ki a versenypályára, mert nincs elég gyors autója hozzá. Nem gyors autó kell, hanem megbízható, a Hungaroringen az F1 pályán els? sorban a vezetéstechnika...


Tovább a teljes hírhez »

Értékesítés (járm?vek, alkatrészek, gumik, egyéb): 1993 óta itt aztán pláne az Autódoktor Fehér & F. B.T. a precíz segítség! Twitter Know-how, új és professzionális autós termékek, alkatrészek: a Speciális termékek alatt. Új járm?vek: csak rendelésre. Segítünk a választásban is, mert ez mostanában már igen fontos kérdés. Használt járm?vek: A kocsi 2020.01.20-án ELKELT! HONDA Jazz Comfort 2017. novemberi.  Több kép: Autódoktor Fehér Az els? és magánszemély tulajdonostól: 2017 novemberi, úja...


Tovább a teljes hírhez »

A hazai járm?vek rendszámtábláin látható jelzések és a szmogriadó. Az Autodoktor Fehér & F. B.T. segítsége is jól jön már 1993 óta! Twitter 1. Az els?n és a menetirány szerinti jobb oldalon: - a régieken az országjelzés H jele és a piros-fehér-zöld színek, az újabbakon ez utóbbi helyett az EU kék logója.  2. A hátsón és középen esetenként még 2019 év végéig lehetett jelzéseket látni: a./  a m?szaki vizsga és a vizsgamatrica (felül és kör alakú) színeinek kapcsolata: - sötét zöld: a 2018. évben...


Tovább a teljes hírhez »

Exkluzív egyedi ritkaságok: 1993 óta az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos segítség! Twitter I. Eredeti és Dél-Afrikából 1982 januárjában hozott 1981-s nyomtatású 1982-es plusz egy hónapos South Africa lapozható fali naptár eladó.      Tartalom: 13 db színes nagyméret? panoráma fotó eredeti színekkel (fedlap + 12 hónap), a természetben a hónapok szerinti id?járással látható különböz? helyszínek fotóival. Olyan kép is van, ami ma már nem létez? természeti tájat mutat (keleti parton egy l...


Tovább a teljes hírhez »

Korábbi aktualitások (2004 a kezd? dátum). Már régt?l is - 1993 óta - az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség! Twitter - - A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe! 2020-ban a Covid-19 világjárvány miatt a locsolkodás, festett és hímes tojások ajándékozása elmaradt.Viszont az E-LOCSOLÁS m?ködött..., akár Magyarország vagy a világ összes hölgyét is meg tudom így locsolni ...   ITT- - ?sz és tavasz: a hajnali, kés? esti köd, nyálkás, vizes, t?leveles, faleveles utak. Tessék óvatosan közlek...


Tovább a teljes hírhez »